Përgjigje për Kenan Statovci

I nderuar, ju lutem shikoje keto publikime:


Per Bletet:


http://www.bujqesia-gjilan.net/Portals/0/S%C3%ABmundjet%20e%20blet%C3%ABve%20mjalt%C3%ABdh%C3%ABn%C3%ABse.pdf


Per Grurin:


http://www.fermaime.com/?id=7&l=2433

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com