Përgjigje për Arif Krasniqi (Bletar)
Ne pyetjen e parashtruar nga Arif Krasniqi lidhur me bletet:

Pyetja: Deshta te ju bej nje pytje nese keni mundesi te me dergoni ndoje material per Bletari?


Pergjigje:


I nderuar, ju lutem shikoje keto publikime:


http://www.fermaime.com/?id=7&l=4166


http://fermaime.com/?id=10&l=163


http://www.fermaime.com/?id=7&l=654


http://www.fermaime.com/?id=7&l=1192


http://www.fermaime.com/?id=7&l=2245

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com