Materjal per bletari ?

Deshta te ju bej nje pytje nese keni mundesi te me dergoni ndoje material per Bletari?

Nga: Arif Krasniqi ()
Telefon: 045-614-014
E-mail: arifkrasniqi1@hotmail.com