Përgjegje për Visarin nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e parashtruar nga Visar Thaqi lidhur me perdorimin e plehut artificial tek kultivimi i Misrit.

Pyetja: Qfar sasie e plehut artificial duhet te hidhet para mbjelljes se misrit dhe gjate vegjetacionit?


Pergjigje:


Sasia e plehut artificial NPK (15:15:15) e  cila duhet te perdoret (hudhet) para lavrimit perben rreth 75% te sasis se pergjithshme te pheut artificial qe perdoret gjate kultivimit te misrit. Ndersa, 25% hudhet gjate procesit te mbjelljes se misrit.


Sasia qe duhet perdorur ne kg per nje ha te kultivuar me miser varion nga pozita e tokes, lageshtia dhe afersia me lumenje. Ne rastet kur toka eshte ranore dhe me lageshti me te madhe ateher perdoren sasi me te medha te plehut NPK (15:15:15) 250-300 kg/ha. Ne tokat qe gjenden afer lumenjeve perdoret nje sasi me e vogel per shkake se bonititi i tokes eshte me i madh (pra toka eshte me e pasur me materie ushqyese) ne keto raste rekomandohen rreth 200 kg/ha pleh artificial NPK (15:15:15).


Gjate procesit te mbjelljes se misrit toka duhet plehruar edhe me rreth 100 kg/ha me pleh artificial.


Kjo pergjigje eshte dhene permes telefonit nga Keshilltari per bujqesi ne komunen e Drenasit. Msc. Ahmet Ahmeti

Nga: Ahmet Ahmeti (Drenas)
Telefon: tel
E-mail: ag.a.ahmeti@hotmail.com