Përgjigje për Egzonin nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e bere nga Egzon Caraku lidhur me plehrimin e Grurit.

Pyetja: a mund te me tregoni se qfar plehu pereferohet te perdoret sivjet per grure pasi qe nuk ka lageshti te mjaftushme? Flm Per Mirkuptim me Respekt Egzon M. Caraku.


Pergjigje:


Ne kete peridhe te vitit behet riplehrimi me pleh azotik konkretisht me Urea 46%. Sasia e perdorur per 1 ha varion nga lageshtia dhe pozita e tokes. Ne rastet kur lageshtia eshte e mjaftueshme perdoren 200 kg pleh azotik Urea 46%. Ndersa, ne rastet kur ka munges se lageshtis ose toka ka nje pjerrtesi te theksuar perdoret nje sasi me e madhe e plehut azotik Ure 46% deri ne 250 kg/ha.


Duhet pasur kujdes lloji i plehut i cili perdoret per shkak se disa lloje te plehut nuk jane cilesore dhe materia aktive nuk jep efektin e duhur, per kete arsye ju keshilloj te perdorni plehrat e prodhuara ne Kroaci dhe Austri dhe ne kete menyr ti shmangeni perdorimit te plehut nga Serbia.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Drenasit. Msc. z.Ahmet Ahmeti

Nga: Ahmet Ahmeti (Drenas)
Telefon: 044/ 663 959
E-mail: ag.a.ahmeti@hotmail.com