Pergjigje per z.Bresilla dhe z.Krasniqi

Te nderuar,


Pyetjet tuaja nderlidhen me Ministrin e Bujqesise. 


Ju lutem per informata shtese kontaktoni zyrtaret per informim ne MBPZHR. 


Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës  


http://www.mbpzhr-ks.net/?id=10,1,1,1,a

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com