Përgjigje për Astritin

I nderuar Astrit,


 


 


Sa ju përket të dhënave zyrtare me specifike lidhur me dëmtuesit bilogjik ju njoftoj se këto të dhëna në mënyrë më të plot mund ti gjeni në MBPZHR-Departamenti i mbrojtjes së bimëve. Me respect Fexhri Hyseni!


 


Kjo pergjigje eshte derguar nga shefi i zyres per bujqesi ne kuvendin komunal te Prishtines z.Fexhri Hyseni per informata shtes  ju lutem kontaktoni z.Fexhri Hyseni.


044/ 123 525; fexhri.hyseni@rks-gov.net


 


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com