Përgjigje për Bejtush Selmani nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e bere nga Bejtush Selmani lidhur me mirembajtjen e hambareve te drithit.


Pyetja: a mund te me tregoni si behet mirmbajtja e hambarit te drithit ne menyr qe te mos preket drithi nga semundjet?


Pergjigje:


Duhet të bëhet dezifektimi i depove të zbrazta 2-3 javë para pranimit të prodhimeve bujqësore preparati i cili përdoret për dezinfektim është Actelic EK me dozë 0.5 gr materje aktive.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltarja per bujqesi ne komunen e Podujeves. Ing.dip e bujqesise znj.Vahide Veseli

Nga: Vahide Veseli (Podujeve)
Telefon: 044/260-256
E-mail: vahide_555@hotmail.com