Përgjigje për Astritin nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e bere nga Astrit Berisha lidhur me agjendet e demshem biologjik.


Pyetja: Cilet jane Agjentet e Demshem Biologjik zyrtarisht me te perhapur ne Komunen e Prishtines ?


Pergjigje:


Dëmtuesit


Gruri


- Ustillago Tritici- sulmon kallirin e grurit - Helminthosporium sativum-sulmon bimet e reja - Puccinia tritici-sulmon e gjethet e grurit.


Misri


- Bloza e misrit-  


kalbjen e kallirit të misrit.


Patate


- Hiri (Erusiphe Polyphaga), Bubrreci I patates(dëmton gjethet dhe kërcellin),Peronospora e patates-Phytophtora infestans(dëmton pjesët nëntoksore dhe mbitokësore të patates)


Pemët


-Kalbëzimi I frutave të mollës dhe dardhës(Monilia fructigena), Kroma e mollës(Venturia inequelis),Kroma e dardhës(Venturia piri),Kanceri bacterial(Bacterial tumufacienses),Kalbzimi I frutave të bërthamoret(Monilia cinerea)


Perime


- Vrrugu(kalbzimi I frutit), Morri I gjethit(sulmon gjethet dhe nervaturën)


Sa ju përket të dhënave zyrtare me specifikke lidhur me dëmtuesit bilogjik ju njoftoj se këto të dhëna në mënyrë më të plot mund ti gjeni në MBPZHR-Departamenti I mbrojtjes së bimëve. Me respect Fexhri Hyseni!


Kjo pergjigje eshte derguar nga shefi i zyres per bujqesi ne kuvendin komunal te Prishtines z.Fexhri Hyseni per informata shtes  ju lutem kontaktoni: fexhri.hyseni@rks-gov.net

Nga: Fexhri Hyseni (Prishtine)
Telefon: 044 123 525
E-mail: fexhri.hyseni@rks-gov.net