Përgjigje për Ibrahim Gashi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e bere nga Ibrahim Gashi lidhur me kultivimin e molles dhe kumbulles ne regjionin e Mitrovices. Pyetja: A jene te pershtatshme kushtet klimatike ne regjionin e mitrovices per te ngritur nje pemishte me molle dhe kumbell, nese po cilat jane proceduart qe duhet ndjekur per ngritjen e nje pemishte?


Pergjigje:


Mitrovica është njëri prej vendbanimeve më të vjetra të njohura në Kosovë. Pozita strategjike dhe gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës si dhe motivet ekonomike kanë bërë që territori i Mitrovicës të mirret me kultivimin e kulturave te ndryshme bujqesore. Shtrihet në shkallën 42. 53 shkallë të gjerësisë gjeografike veriore dhe në 25.52 shkallë të gjatësisë lindore. Lartësia mbidetare e Mitrovicës është 508 - 510 metra.


Sa i përket kultivimit të mollës dhe kumblles komuna e Mitrovices posedon kushte te mira agroklimatike qka dëshmon fakti se jan te ngritura me dhjetra hektar të pemishteve intenzive.


Procedurat qe duhet ndjekur per ngritjen e nje pemishtje janë:


1.      Punet baze ne ngritjen e pemishtes


2.      Faza analitikr


3.      Pastrimi dhe rrafshimi i terenit


4.      Plehrimi melorativ


5.      Qelizma


6.      Organizimi territorjal i pemishtes


7.      Zgjidhja e fidaneve


8.      Zgjedhja e kultivarve dhe nensharteses


9.      Orientimi i rendeve


10.  Pergatitja e fidaneve dhe teknika e mbjelljes.


Kjo  Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Mitrovices. Msc. z.Bedri Bajrami


 


 

Nga: Bedri Bajrami (Mitrovice)
Telefon: 044 245 821
E-mail: bedribajrami_055@yahoo.com