Pyetje

Kush mbledh kermije me mbules dhe pa mbules jemi te interesuar te grumbullojm ne Viti.

Nga: Zeqir Maliqi (Zveqan)
Telefon: 044.194-482
E-mail: zmaliqi14@gmail.com