Pergjigje per pyetjet lidhur me kulturen e Dredhzes

Te nderuar fermer, bashkangjitur me poshte e gjeni nje material lidhur me kultivimin e dredhzes:


keshilluesibujqesor.al/

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com