shartimi i dardhes

 si dhe kure bahet shartimi i dardhes

Nga: xhemail gashi (Prishtine)
Telefon: 049331406
E-mail: xhgashii@gmail.com