Mani (Dudi)

A keni mundesi te me tregoni se si behet shartimi i Dudit(Manit) dhe shartimi i Limonit...

Nga: Remi (Podujeve)
Telefon: tel
E-mail: astrit08@hotmail.co.uk