kostoja e kultivimit te dredhezes

Pershendetje Nese mundenii ju lutem me tregoni se sa eshte kostoja e pergjithshme per kultivimin e dredhezes duke perfshire blerjen e fidaneve, sistemit pike pike, folive, plehrave minerale si dhe te paisjeve tjera te nevojshme? Cdo te mire

Nga: M. Ademi (Mitrovice)
Telefon: 049608067
E-mail: mirjetab.ademi@hotmail.com