SI TE KIHET KIVI

JU LUS QE NE ME INQIZIM TE ME TREGOI SE SI SHKURTOHEN DEGET E KIVIT EDHE ADUHET SIKURSE RRUSHI TI PREHEN DEGET NE PRANVER

Nga: PETRIT (Peje)
Telefon: tel
E-mail: PETRIT1976@HOTMAIL.COM