Pergjigje për Bujar Bytyci nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e bere nga Bujar Bytyci ne lidhje me djegjen bakteriale.

Pyetja: mund te me tregoni se a ka ndonje menyre mekanike per luftimin e djegjes bakteriale?

Pergjigje:

Menyra mekanike per luftimin e Djegejes Bakteriale eshte e mundur dhe ajo me eliminimin dhe ndezjen e pjeseve te prekura ne fund te vegjetacionit, pasi ato paraqesin burim infekcioni per vitet ne vijim.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Prizrenit. z.Jakup Kastrati

Nga: Jakup Kastrati (Prizren)
Telefon: 044/ 271 235
E-mail: jakup.k@hotmail.com