Pergjigje për Ilir Berisha nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e bere nga Ilir Berisha lidhur me krasitjen e pemeve te vjetruara.

Pyetja: Si duhet ber krasitja e pemeve te vjetura , ka ka mundesi te ripertrihen? Pergjigje:


Krasitja e pemeve te vjetra apo ripertrirja e kurores behet zakonisht ne pemtarin ekstenzive dhe ka si qellim pertrirjen e kurores nga sythat e fjetur (adventiv) te rritjes. Trungu i vjeter veshtir ripertrihet nga se procesi i regjenerimit te kurores zgjat me shume a ripertritja e degeve frutore eshte e ngadalshme. Kryhet para fillimit te vegjetacionit , gjate vegjetacionit eleminohen thithaket si dhe lihen llastaret per formim te kurores se ardhshme.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Prizrenit. z.Jakup Kastrati

Nga: Jakup Kastrati (Prizren)
Telefon: 044/ 271 235
E-mail: jakup.k@hotmail.com