Pergjigje per Festim Bublica

Ne pyetjen e parashtruar nga Festim Bublica lidhur me analizat e tokes.


Pyetja: jam i interesuar qe te beje analizen e tokes a ka mundsi ndonje sygjrim. e beni ju apo ndonje kompani apo ekspert tjeter? faleminderit


Pergjigje: I nderuar lidhur me pyetjen tuaj, ju rekomandojme:


Institutin Bujqesor ne Peje


www.mbpzhr-ks.net/sq/instituti-bujqesor-i-kosoves


Prof. Fadil Musa kemi informacione qe ka nje laborator privat dhe, Prof. Xhevdet Elezi po ashtu me laborator privat. Kontaktet e profesoreve mund ti gjeni ne faqen e Fakultetit te Bujqesise dhe Veterinarise.


fbv.uni-pr.edu/Personeli/Personeli-akademik.aspx

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com