Pergjigje per Alban Qose

NE pyetjen e parashtruar nga Alban Qose lidhur me kultivimin e Bimeve mjeksore dhe aromatike.


Pyetja: Jam i i teresuar te di se cilat nga bimet aromatike ose medicinale jane me fitim prurese dhe sa eshte rendimenti i tyre.


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju rekomandojme te kontaktoni me disa nga prodhuesit dhe perpunuesit e Bimeve mjeksore dhe aromatike ne Kosove. Ata mund te ju ndihmojne me shume lidhur me pyetjen tuaj.


Adresat:


http://agroproduct-shpk.com/sq/


http://hitflores.com/al/


http://www.apc-kosova.com/


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com