Grante nga buxheti i qeverise per OJQ-t

Une si kryetar shoqate te fermereve shpesh here kam marre pjese ne takime gjate fushatave te partive politike dhe pyetjen qe u kam bere ishte:A do te krijohen fonde te veqanat nga qeveria per ti financuar projektet e dorezuara nga shoqatat e fermereve,pergjigjeja ishte po.Mirepo si duket keto grante i kan pervetesuar qeveria dhe drejtorit komunale per pujqesi.Po ashtu ne nje numeri fermereve jemi trajnuar perkeshilltar te fermave e si duket keto vende i kane zevendesuar me punetor te administrates se bujqesise.A tua pse i ndjekem keto trajnime .Kujt do ti kontribojme.

Nga: ramadan mehmeti (Gjilan)
Telefon: 044837895
E-mail: agrofarm31@yahoo.com