Pergjigje per Bujar Syla

Ne pyetjen e parashtruar nga Bujar Syla lidhur me distancen per ndertimin e fermes se pulave vojse nga shtepia me e afer e banimit.


Pyetja: Përshendetje jam i interesuar për ndertimin e një STALLE për pula vojse deshta ta di se sa duhet të jet distanca nga shtëpija më e afërt e banimit. Ju falemnderit.


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj sipas keshilltarit per bujqesi ne komunen e Vushtrrise, Avdyl Feka, per vitin 2015 ende nuk jane publikuar kushtet qe duhet plotesuar per te ndertua stallen per pulat vojse.


Ndryshe, ne kriteret per aplikim per grante per ndertimin e stallave te pulave vojse per vitin 2014 nga MBPZHR nuk eshte specifikuar distanca e fermes nga shtepia me e afert e banimit.


Ne vegzen me poshte i gjeni kriteret per aplikim te vitit te kaluar per stallat e pulave vojse nga MBPZHR.


https://kk.rks-gov.net/decan/getattachment/28582f1d-9979-49ac-9275-39f25853e563/THIRRJE-PER-APLIKIM---SEKTORI-I-QUMESHTIT,-MISHIT-.aspx


P.S ju njoftojme se nga MMPH-ja ende nuk kemi marr pergjigje lidhur me pyetjen tuaj.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com