Pergjigje per Blerim Prestreshi

Ne pyetjen e parashtruar nga Blerim Prestreshi lidhur me koston e sistemi te ujitjes per siperfaqe nje hektare te mbjellura me mjedre.


Pyetja: Përshëndetje, Sa mund të kushtoj sistemi i uitjes pik pik për 1Ha Mjedër.


Pergjigje: I nderuar, kosto e sistemit te ujitjes per siperfaqe 1 Ha me mjeder perfshir te gjitah imputet e nevojshme per funksionalizimin e sistemit eshte rreth 1000 euro.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com