sperkatje dimerore

Pyetje per Z BAJRAM CEKU Me vajin e sojes(bizeles) te cilin e blejme ne dyqan per konsum familjar a mund te bej sperkatje dimerore ne molle te kombinuar me klorpirifos+hidroksid bakri(CHAMPION).Ju falemnderit ARJAN BAKI.

Nga: Arjan baki (Zveqan)
Telefon: 0693835995
E-mail: arjan-baki@live.com