Pergjigje per Bledion Raqi

Ne pyetjen e parashtruar nga Bledion Raqi lidhur me cilesin e qumeshtit.


Pyetja: si behet klasifikimi i qumeshtit ne Kosove ne baze te qkafit?


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju rekomandojme ta lexoni kete udhzim administrativ te nxjerr nga Ministria e Bujqesise ne baze te se cilit behet edhe kategorizimi i qumeshtit ne Kosove.


Udhzimi Administrativ


UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 13/2011

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MANR.20/2006

STANDARDET E CILËSISË DHE KATEGORIZIMI I QUMËSHTIT TË

FRESKËT


http://www.mbpzhr-ks.net/documents/664443_UA%20Nr.13-2011%20n.p%20standardizimi%20i%20cilsise%20dhe%20katehg.%20qumeshtit.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com