Pergjigje per Flurimin dhe Tomorrin

Te nderuar, lidhur me pyetjet tuaja per ndarjen e subvencioneve. Agjencia per Zhvillimin e Bujqesise (AZHB), ka publikuar emrat eperfitueseve ne faqen e saj. Ju lutem shikoni listat se a jeni perfitues dhe ne cfar vlere. Ndersa, lidhur me kohen e shperndarjes se mjeteve ju lutem kontaktoni zyrtaret e agjencionit ne te dhenat qe i keni ne faqen e agjencionit ne internet.


http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com