Semenarna

tel: +377 (0)44 124 654
email: info@semenarna-shpk.com
Semenarna Shpk është një kompani e specializuar për tregtimin e gjithë artikujvë bujqësorë dhe prodhimin e farës së grurit nga arat tona.

Në kuadër të kompanisë poashtu funksionon edhe Qendra kopshtare “KALIA” e cila bën kryesisht tregtimin e artikujve kopshtarë, drunjve të ndryshëm decorative, mekanizmit për parqe, luleve të ndryshme si të brendshme ashtu edhe të jashtme.

Poashtu në kompaninë tone funksionon edhe grupi i specializuar për rregullimin e ambienteve të ndryshme si parqeve publike, oborreve private dhe hapësirat e gjelbërta në infrastrukturën rrugore.

Si vizion të kompanisë kemi prodhimin e farës së grurit sa më kualitative dhe zbukurimi I sa më shumë I ambientit jetësor.
AKTIVITETI
Produktet e kompanisë sonë:

Farërat e perimeve
Farërat e luleve
Hibride të perimeve
Hibride të luleve
Fara e grurit
Fidanet e luleve
Fidanet e pemëve
Fidanet e hardhisë së rrushit
Lulet dekorative të brendshme
Lulet dekorative të jashtme
Lulet sezonale
Drunjët dekorative
Fidanet e dredhzës
Substratet
Plehrat artificial dhe ushqyesit bimor
Vegla të punës
Mekanizmi I kopshtit
Zoo-teknika dhe zoo-ushqimet
Sistemi ujitjes
Pesticidet
Vazot