Agro Group Fauna

tel: +381 38 609 125
email: info@fauna-ks.com
Agro Group “Fauna”, me bazë në Gjilan, nëjsi punuese në Prishtinë, Kosovë.

Është themeluar më 1 Nëntor 1996 me fillim si një Baranatore Veterinare, për të vazhduar zgjërimet nga viti në vitë edhe me aktivitete të tjera në lëmin e Bujqësisë.

Deri në ditët e sotme, kur ka krijuar profil të saktë me gjashtë sektore të ndryshëm, me 30 të punësuar me përgaditje të ndryshme profesionale konform aktivitetit.
AKTIVITETI
Fauna, është në rritje dhe zgjërim të vazhdueshëm të aktivitetit të saj, në kërkim të përhershëm të partnerëve sikur të jashtëm dhe të brendshëm.

Me qëllim që pozicioni ynë i liderit në lëmin e Veterinarise të zgjërohet edhe në sektoret tjera.