FINCA

tel: 045 999 444
email: info@fincakosovo.org
FINCA është institucion nderkombëtar Amerikan me selinë kryesore në Washington DC – SHBA

Verpron në 21 shtete të botës, në 5 kontinente të ndryshme

Ofron shërbime rreth 1 milion klientëve në mbarë botën
AKTIVITETI
Kredi Bujqësore për veprimtari bujqësore

Kredi FINCA BUJK është produkt për të gjithë ata që dëshirojnë të rrisin prodhimtarinë e tyre bujqësore.

• Afati i kredisë deri në 36 muaj;
• Shume e kredisë nga 250 deri 25.000 €;
• Grejsperiudhë deri 6 muaj;

Karakteristikat e kredisë:

• Nuk kërkohet llogari bankare për shumën deri 5,000 Euro;
• Paguani me këste javore, dyjavore apo mujore;