Eurolona

tel: +377 (0) 44 168 728
email: info@eurolona.com
Ferma dhe Qumështorja “Eurolona” është themeluar në vitin 2000 me aktivitet kryesor agrobiznesin duke përfshirë prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale.

Në kuadër të kompanisë kemi fermën e lopëve qumështore, fermën për majmëri dhe fermën e pulave vojse.

Po ashtu aktivitet i rëndësishëm në kompaninë tonë është prodhimi i kulturave bujqësore me fokus të veçantë në prodhimin e ushqimit dhe drithërave si: grurë, misër, elb, tërshërë, luledielli etj., për plotësimin e nevojave për ushqim të kafshëve në fermë dhe shitje.
AKTIVITETI
Eurolona si aktivitet biznesi ka edhe tregtimin dhe shitjen e kafshëve dhe kulturave bujqësore.

Eurolona është importues i mëshqerrave barrëse të racave cilësore me prodhimtari të lartë të qumështit nga disa shtete të Bashkimin Europian, si Gjermania, Çekia, Zvicra, Austria, Slovenia, Holanda etj., për nevoja të fermës Eurolona dhe furnizim të fermerëve kosovar.

Po ashtu aktivitet i rëndësishëm në kompaninë tonë është prodhimi dhe tregtimi i kulturave bujqësore me fokus të veçantë në prodhimin e ushqimit dhe drithërave si: grurë, misër, elb, tërshërë, luledielli etj., për plotësimin e nevojave për ushqim të kafshëve në fermë dhe shitje.
Eurolona