Trofta Istog

tel: 044/138-603
email: trofta@trofta.eu
Trofta ka sipërfaqe rreth 5 ha dhe shtrihet ne Veri-Perëndim te Kosovës, pranë maleve te larta te Istogut. Kjo kompani është vazhdimësi e ish ndërmarrjes shoqërore me te njëjtin emër e cila u privatizua ne mars te vitit 2004 nga z. Ismail Bytyqi.
AKTIVITETI
Edhe pse ne gjendje te mjerueshme pas privatizimit, z. Ismail Bytyqi me investimet e tij kapitale dhe shume te qëlluara e beri kompaninë Trofta njërën nder kompanitë me te suksesshme te Kosovës ne ditët e sotme.