ABI

tel: +377 44 124 522
email: abi@abimilk.com
Në vitin 1996, pikërishtë atëherë kur filluan hapat e parë të ekonomisë së tregut dhe prodhimit vendor nga ana e Kompanisë " A B I " themelohet nijësia për prodhim Industria e qumështit " A B I "

Me kualitetin në prodhim dhe seriozitetin në punë, kompania jonë sot gëzon një imazh të fortë në tregun e Kosovës dhe më gjerë në rajon.
Që nga themelimi, aktiviteti i kompanisë ka qenë në importin e llojeve të ndryshme të mallrave të produkteve ushqimore.
Sot veprimtaria kryesore e kompanisë është prodhimtaria e produkteve nga qumështi .
AKTIVITETI
Me kuadrin profesional, pajisjet edhe objektet që kompania jonë i ka në dispozicion, përmes traditës së lartë të punës shumëvjeqare gjithnjë e më tej synon në rruajtjen e kualitetit të prodhimeve, zgjerimin e asortimentit e me këtë edhe fitimin e tregjeve të reja.
I vendosur në Industrinë Ushqimore " ABI&ELIF19 " objekti i qumështores i plotëson të gjitha kushtet për procesin normal të prodhimit.