ASK Foods

tel: +381 (0) 280 321 633
email: nfo@ask-foods.com
ASK Foods u themelua në vitin 2008 nga 3 vëllezër të cilët edhe themeluan fabrikën më 2010. Kompania aktualisht numëron 1257 punëtorë dhe ky numër rritet deri në 400 gjatë sezonës.

AKTIVITETI
ASK Foods gjendet në fshatin Livoq, në zonën e Gjilanit. Një lokacion i pastër dhe ekologjik i cili i ndihmonë ASK Foods të mirëmbajë standardet e saj bashkëkohore dhe mjedisore. Fabrika është në përputhje me standardet bashkëkohore që gjë i ndihmon Ask Foods të zgjerojë kapacitetet e saj prodhuese për të pëmbushur kërkesat e tregut. ASK Foods është e certifikuar me ISO 9007:2008 dhe HACCP Food Safety.

Metodologjia
Ne filluam kompaninë me nje vizion për prodhimin e produkteve të kualitetit të lartë të përpunuara vetëm nga frtutat dhe perimet më të mira.

Kosova si shtet, ka shumë burieme natyre të pa shfrytëzuara. Frutat e egra che Manaferrat gjenden me bollëk ashut si dhe toka shumë pjellore për të kultivuar shume pemë dhe perime.

Teknologjia
Ne shfrytëzojmë teknologji bashkëkohore për përpunimin e ushqimit në përputhje me reçetat tona tradicionale duke marrë kështu si rezultat produkte të kualitetit shumë të lartë. Ne prodhojmë një gamë të gjërë të të gjithë produkteve natyrale pa shtesa, pa ngjyrë artificiale dhe pa konzervans.

Ne po zgjerojmë linjën tonë të prodhimit çdo ditë për shkak të interesit dhe kërkesave të vazhdueshme për produktet që prodhojmë.