M SILLOSI

tel: + 381 (0) 29 633 733
email: info@msillosi.com
M Sillosi, anëtar i AMEROPA Group, është furnizues ndërkombëtar dhe prodhues më i madh në rajon për miell gruri me cilësi të lartë dhe hime. Aktualisht, ne kemi mbi 90 të punësuar të cilët angazhohen për permbushje të nevojave unike të konsumatorëve.

AKTIVITETI
Kapaciteti ditor I prodhimit është 600 Ton prodhuar sipas standardeve ISO DHE HACCP. Udhëheqim tregun me shërbime shumicë dhe pakicë, furra buke me një linjë të plotë të miellit me cilësi të lartë. Përveç shitjeve të brendëshme,si prodhues kryesor I miellit të grurit në rajon, ne aktualisht eksportojmë në vende të ndryshme.