Sefa Wine

tel: +377 44 679 909
email: info@sefawine.com
U themelua mbi bazën e eksperiencës që ka trashëguar nga brezi në brez deri në ditët e sotme.
Bodrumi "SEFA" lëndën e parë (rrushin) e siguron nga vreshtat që janë në pronësi të bodrumit dhe themeluesve të tij. Bodrumi "Sefa" në pronësi të saj ka 5 Ha vreshta të varieteteve të ndryshme, duke filluar nga varieteti Chardonnay, Rizling Italian, Vranac etj.
AKTIVITETI
Kualitetit të rrushit në të cilën prodhohet vera i kushtohet rëndësi të veçantë dhe kjo na bën që të jemi më të mirët duke garantuar verëra cilësore. Kapaciteti prodhues i Bodrumit është rreth 60,000 shishe në vit.

Bodrumi është i fokusuar gjithnjë në rritjen e tregut dhe zgjerimin e kapaciteteve prodhuese në vitet në vijim.