Stone Castle

tel: +381 29 276 053
email: info@stonecastlewine.com
Vreshtaria dhe Verëtaria “Stonecastle Vineyards and winery” L.L.C. në Rahovec është prodhuesi më i madh i verës në Kosovë dhe ndër më të mëdhenjët në Ballkan.

AKTIVITETI
Kjo kompani ka filluar veprimtarin prodhuse, që nga viti 1953, fillimisht si Ndërmarrje Shoqërore, ndërsa privatizuar , nga Rrustem Gecaj dhe Hysen Gecaj, në gusht të vitit 2006.
Kompania “Stonecastle Vineyards and winer y “L.L.C. posedon me 2200 Hektar tokë bujqësore, nga të cilat 650 hektar janë vreshta aktive. Kapacitetet rezervuese të Verëtarisë janë 300 000 HL, nga të cilat 50 000 HL janë fuqi druri, për verat e cilësisë së lartë.