ProCredit Bank

tel: 038 555 555
email: info@procreditbank-kos.com
Me kredi bujqësore ju mund të përgatiteni për sezonin bujqësor, të zgjeroni fondin e bagëtisë, të rregulloni fermën apo agrobiznesin tuaj, të blini pajisje apo inpute bujqësore dhe të gjitha këto me kushte konkurruese.
AKTIVITETI
Shuma minimale: 3,000 Euro

Kohëzgjatja e kredisë: Deri në 36 muaj per kapital punues. Deri në 84 muaj për mjete fikse dhe qëllime të ndryshme agrobiznesi. Deri në 120 muaj për blerje të patundshmërisë (objekt biznesi, tokë bujqësore)

Dokumentet e nevojshme: Dokument valid i Republikës së Kosovës.

Përvoja: Të keni përvojë të paktën një sezonë bujqësorë

Mënyra e pagesës: Pagesa bëhet në bazë të shitjes së produkteve tuaja. Grejs periudha lejohet deri në 18 muaj. Pagesa sipas sezonalitetit

Lejimi i kredisë: Brenda 48 orëve