Rimida

tel: +377 45 503 900
email: rimida92@hotmail.com
Kompania Rimida është themeluar në vitin 1992. Ajo merret me tregtimin e shumicës së artikujve që lidhen me fushën e bujqësisë.

Misioni
Ne kemi qëllim që t'i sjellim kompanitë liderebotërore të agrokulturës në Kosovë.
AKTIVITETI
Produktet:

Makina për kositjen dhe mirëmbajtjen e kopshteve
Farëra të lloj-llojshme
Pesticide të ndryshme
Gypa për ujitje
Trëndafile dhe fruta të vegjël
Pompa spërkatëse
Spërkatëse mbitokësore dhe nëntokësore për kopsht
Plehra bazike dhe kristalore
Dhe të kulitetit të lartë për mbjellje dhe lule
Foli plastike për sera, tokë, mbështjellje dhe izolime
Pompa për ujitje....dhe shumë produkte tjera.