Suhareke

Jashar Gashi

Fermer
tel: 044/280-987
email:
Edukimi:Shkolla e mesme

Trajnimet:Intercooperation

Gjuhët e huaja:Gjermane

Përvoja profesionale:Traditë familjareAKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Pemtari
800 trupa me mollë
130 trupa me lajthi
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË