Suhareke

Nezir Asllanaj

Fermer
tel: 044/193-403
email:
Edukimi: Shkolla e mesme

Trajnimet:/

Gjuhët e huaja:/

Përvoja profesionale:Traditë familjare
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Perimtari:
Kultivon perime të ndryshme në serra në sipërfaqe prej 8 ari.

Shalqin 75 ari
Domate të zeza 10 ari
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË