Prishtine

Egzone Sheqiri

Fermer
tel: 049 668 004
email:
Edukimi:

Trajnimet:

Gjuhet e huaja:

Pervoja profesionale:

Storie e suksesit:
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
Fermerët e komunes sime
TË TJERË