Gjakove

Dafina Thaqi

Këshilltare Komunale
tel: 044/426-277
email: dafinathaqi82@gmail.com
Edukimi: Fakulteti i Bujqësisë – Drejtimi Ferma dhe Agrobiznesi

Trajnimet: Marketing, Menaxhim të fermës, Kontabilitet.etj.

Gjuhëte huaja: Angleze

Përvoja prefesionale si këshilltare: Nga viti 2011

Storie e suksesit: Shërbime këshillimore për fermerët lider në sektorin e përgjithshëm të bujqësisë etj.
AKTIVITETI IM
Fushat Këshilluese
Pemtari
Perimtari
Blegtori
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime