Viti

Paulina Dokaj

Fermere Lidere
tel: 044 302 739
email:
Edukimi: Shkolla e mesme ekonomike

Trajnimet: Shoqata “Sera”, Kuvendi Komunal

Gjuhet e huaja: /

Storja e suksesit: /
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kyresore:
Drithera

Siperfaqja kultivuese:
4 Ha
Kultura me rendimentin me te larte:
Gruri 2.5 Ha
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË