Viti

Samet Halabaku

Fermer Lider
tel: 044 194 379
email:
Edukimi: Fakulteti i Inigjinierise – drejtimi: Elektroteknike

Trjanimet: MBPZHR, KER, vizite studimore

Gjuhet e huaja: Angleze

Storja e suksesit: Rritja e numrit te koshereve
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesore:
Bletari

Numri i koshereve:
118 cope

Rendimenti i mjaltit:
1450 kg mjalte
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË