Kamenice

Remzi Mavriqi

Fermer Lider
tel: 044/ 284 497
email:
Edukimi: Shkolla e lartë e Makinerisë

Trajnimet: /
Gjuhët e huaja: Serbo - Kroate, Frënge

Storie e suksesit: Zgjërim i fermës
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori:
11 Lopë qumështore – Rendimenti - 150 lit/ditë
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË