Ferizaj

Bashkim Mani

Këshilltar Komunal
tel: 044/ 201 879
email: b-mani@hotmail.com
Edukimi : Fakultetit i Bujqësisë- Drejtimi i Përgjithshëm

Trajnimet : NOA/USAID, MBPZHR

Përvoja profesionale si këshilltar : Dy vite

Storie e suksesit : Dhënja e këshillave për mbrojtjen e bimëve nga dëmtuesit dhe këshillimi i fermerëve për nënshartesa vegjetative .
AKTIVITETI IM
Fusha Këshilluese:
Pemtari
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime