Kamenice

Agron Rexhepi

Fermer Lider
tel: 044 145 230
email:
Edukimi: Shkolla Fillore
Trajnimet: MBPZHR
Gjuhët e huaja: Serbo-Kroate

Storie e suksesit: Zgjërim i fermës
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori:
3 Lopë qumështore – Rendimenti - 21 lit/ditë
7 viqa
Përvoja prefesionale: Trembëdhjetë vite
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË