Prizren

Osman Osmani

Fermer
tel: 044/187-147
email:
Edukimi: Fakulteti i Historisë

Trajnimet: /

Gjuhët e Huaja: Angleze(elementare)

Përvoja profesionale: Traditë familjare

Storie e suksesit: /
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Drithëra:
Grurë 2.5 Ha
Misër 30 Ari

Blegtori:
1 Lopë qumështore

Vreshtari:
2 Ha
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË