Kamenice

Faton Krasniqi

Fermer
tel: 044/231-431
email:
Edukimi: Fakulteti i mjekësisë veterinere

Trajnimet: /

Gjuhët e Huaja: /

Përvoja profesionale: 15 Vjet

Storie e suksesit: Stalla e ndërtuar me vetëfinancim
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori:
20 Viça për trashje

Drithëra:
Grurë 9.5 Ha
Misër 4 Ha
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË