Kamenice

Misim Kastrati

Fermer
tel: 045/280-972
email:
Edukimi: Shkolla e Mesme

Trajnimet: /

Gjuhët e Huaja: Serbo-Kroate

Përvoja profesionale: Traditë familjare

Storie e suksesit: Stalla e ndërtuar me vetëfinancim
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori:
9 Lopë qumështore
7 Viça

Drithëra:
Grurë 3 Ha
Misër 2.5 Ha
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË